Säterbo Hembygdsförenings Styrelse

Ordförande

Kassör

Sekreterare

 

 

Johan Bard

Kenneth Lönnqvist

Elina Eriksson

Maria Palm

Jörgen Eriksson

Lennart Johansson

Annelie Eriksson

Ursula Sjöholm