Säterbo Hembygdsförenings Styrelse

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant

Vice Sekreterare

Stefan Hjalmarsson

Krister Eriksson

Gunilla Sjöholm

Kenneth Lönnqvist

Ursula Sjöholm

Annelie Eriksson

Ylva de Verdier

  0589-41088

0589-41024

0589-41013

0589-41126

073-8350905

0589-41024

0589-41088