Säterbo Hembygdsförenings Styrelse

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Styrelsesuppleant

Hyresansvarig

 

Madeleine Blomqvist

Mathias Holmberg

Paula Kossack

Kenneth Lönnqvist

Johan Bard

Anna Holmberg

 

  073-1561724

073-3718587

076-2819945

0589-41126

076-6485079

0707-300136